Różnice między zawodem radcy prawnego a adwokatem i doradcą prawnym

Zgodnie z ustawą radca prawny udziela porad prawnych, sporządza opinie prawne, opracowuje projekty aktów prawnych oraz występuje przed sądami i urzędami w imieniu klienta. Zakres usług radców prawnych jest szeroki i dotyczy m.in. prawa cywilnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa rodzinnego. Radcy prawni mogą reprezentować swoich klientów w sprawach spadkowych, odszkodowań i ubezpieczeń oraz w sporach i roszczeniach wobec pracodawcy.

Różnice między adwokatem a radcą prawnym

Wykonywanie zawodu adwokata reguluje ustawa Prawo o adwokaturze. Na jej bazie funkcjonuje samorząd adwokacki i przeprowadzane są egzaminy na aplikacje oraz adwokaci prowadzą działalność gospodarczą.

Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego reguluje także ustawa z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Obecnie jedyna różnica między adwokatami i radcami prawnymi polega na tym, że w przypadku radców prawnych istnieje możliwość zatrudnienia ich na umowę o pracę. W takim przypadku radca prawny nie może brać udziału w sprawach karnych i karnoskarbowych w charakterze obrońcy.

Jakie są jeszcze różnice między adwokatem, a radcą prawnym?

Na sali sądowej adwokaci noszą zielony żabot w todze adwokackiej zaś radcy prawni mają żabot niebieski. Radca prawny i adwokat posiadają takie same kompetencje w wykonywaniu swojego zawodu. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem projektów ustaw nad ujednoliceniem tych zawodów.

Mając problemy prawne można udać się zarówno do adwokata, jak i do radcy prawnego. Jeden i drugi posiada uprawnienia do reprezentowania klienta w sądzie, przed Trybunałem Konstytucyjnym, przed Sądem Najwyższym, urzędami i organami władzy publicznej oraz władzami samorządowymi.

Jakie są różnice między doradcą prawnym, a radcą prawnym

Często profesja radcy prawnego mylona jest z zawodem doradcy prawnego. Należy więc zapamiętać, że doradca prawny jest osobą, która skończyła studia prawnicze, posiada tytuł magistra lub ukończony licencjat. Nie ma aplikacji lub nie zdała końcowego egzaminu. Jegopraca skupia się na prowadzeniu biura, które zajmuje się pisaniem pism procesowych lub udzielaniem porad. Osoba wykonująca omawiany zawód ma natomiast ukończone studia prawnicze, zdaną aplikację radcowską oraz jest wpisany na listę radców prawnych.

Jego kompetencje oraz wiedza potwierdzone są przez Okręgowe Izby Radców Prawnych i Krajową Izbę Radców Prawnych. Radca prawny może reprezentować osoby fizyczne i prawne oraz jednostki administracji rządowej i samorządowej oraz organizacje pozarządowe itd. Jest to zawód zaufania publicznego uregulowany przez ustawę.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy Aliant.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here