Jak obliczyć pole rombu

Aby obliczyć pole rombu należy pomnożyć długości przekątnych i otrzymaną wartość podzielić przez dwa. Proste jak drut, pod warunkiem, że wiemy co to jest romb.
Romb jest to figura geometryczna posiadająca cztery boki o tej samej długości, przy czym dwa przeciwległe kąty są ostre i dwa rozwarte.

Jak obliczyć pole rombu?

Kwadrat, który również jest czworobokiem posiadającym wszystkie boki jednakowej długości, pomimo że kąty – wszystkie cztery – mają po dziewięćdziesiąt stopni, jest również rombem, chociaż jest on przypadkiem szczególnym.

W przypadku takiego właśnie rombu w postaci kwadratu, pole obliczymy według podanego wyżej wzoru, czyli mnożąc długości przekątnych i dzieląc przez dwa. Możemy jednak tutaj wzór uprościć, ponieważ dwie przekątne takiego rombu są jednakowej długości, a długość boku jest taka sama jak jego wysokość. W związku z powyższym wystarczy więc w tym przypadku podnieść do kwadratu długość boku. To wszystko.

Jak obliczyć pole rombuWróćmy teraz do uniwersalnego sposobu na obliczenie pola rombu, który przedstawiłam na początku mojego wykładu. Jak się do tego zabrać? Po prostu zaczynamy, od połączenia ze sobą przeciwległych wierzchołków. W w ten sposób uzyskujemy przekątne rombu. Teraz wystarczy zmierzyć je, aby uzyskać długość przekątnych, które oznaczmy we wzorze matematycznym literkami „e” i „f”. Mając długości przekątnych wyrażone wartościowo, na przykład w centymetrach, wystarczy pomnożyć je przez siebie i następnie podzielić przez dwa. Pole rombu oznaczamy we wzorze matematycznym dużą literą „P”.

Jest jeszcze drugi sposób obliczania pole rombu, w przypadku gdy nie wykorzystujemy długości przekątnych „e” i „f” , tylko długość boku. Obliczając pole takim sposobem potrzebna jest jeszcze wysokość rombu. Aby zmierzyć wysokość, należy poprowadzić linię do przeciwległych boków pod kątem prostym. Długość boku rombu należy wyrazić liczbowo, może być w centymetrach. Mając wyznaczoną w centymetrach wysokość i długość jego boku mnożymy je przez siebie i otrzymujemy wartość liczbową pola rombu.

Oczywiście pamiętamy, że jednostką miary obliczonego pola są centymetry kwadratowe, jeśli wysokość rombu, długość boku i przekątne wyrażaliśmy w centymetrach.

Skomplikowane? Chyba nie. Tylko chwila skupienia i już wiemy, jak obliczyć pole rombu.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here