Najważniejsze fakty dotyczące wyceny przedsiębiorstw

Wycena zakładu produkcyjnego lub małej firmy jest bardzo istotnym aspektem w prawidłowym zarządzaniu, gdyż przeprowadzona rzetelnie i poprawnie pozwala na podjęcie właściwych działań biznesowych.

Wycena firmy – podział na etapy

Pierwszym z etapów wyceny przedsiębiorstw jest poprawna identyfikacja celu i przedmiotu wyceny, aby dokładnie móc zaplanować konkretne działania. Kolejnym krokiem jest wybranie właściwych założeń w celu przeprowadzenia prawidłowej analizy finansowej. Umożliwia to wybór odpowiedniego podejścia i metod, na których będzie się opierała właściwa wycena. Aby wycena przedsiębiorstw była rzetelna trzeba zgromadzić odpowiednie dane i na ich podstawie oszacować wartość. Końcowym etapem z przeprowadzenia takiej analizy finansowej jest sporządzenie raportu z wynikami.

Najczęstsze cele wyceny przedsiębiorstwa

Wycena przedsiębiorstw może być przeprowadzana z kilku powodów. Jednym z nich są sytuacje, w których nabywca chce negocjować zakup danego przedsiębiorstwa. Inną przyczyną może być potrzeba zmiany formy prawnej. Również na potrzeby fuzji firmy również powinna być przeprowadzana ich wycena finansowa. Postępowanie upadłościowe, likwidacja oraz zabezpieczenie kredytów również wymagają sporządzenia takiego raportu finansowego, który przedstawi ogólną kondycję finansową przedsiębiorstwa.

Wycena firmy – najważniejsze funkcje w zależności od oczekiwań klienta

Wycena przedsiębiorstw pełni pięć głównych funkcji. Jedną z nich jest funkcja doradcza, czyli dostarczenie informacji przed podjęciem decyzji biznesowych. Taka wycena spełnia również rolę argumentacyjną, będąc kartą przetargową w negocjacjach biznesowych oraz mediacyjną. Pozostałym funkcjami wyceny firmy są zabezpieczająca, która zapobiega niejasnością co do finansów firmy oraz informacyjna będąca przesłanką do właściwego zarządzania i planowania działań.

Podział wycen ze względu na formę działalności gospodarczej

Można wyróżnić wycenę jednoosobowej działalności gospodarczej , spółki kapitałowej czy spółki osobowej. Do spółki kapitałowej można zaliczyć zarówno spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jak i spółkę akcyjną. Spółka osobowa może być spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową lub spółką komandytowo- akcyjną.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here